Aventura Mixto

...return to index

Pos Name Club Age ETAPA 1 ETAPA 2 Total Total Time
1st FLUVIAL LUGO - OS BARBAS 93 (1) 30 (2) 123 15:01:19
2nd MARQUES DE VIZHOJA - CORNELIOS 86 (2) 33 (1) 119 15:18:35
3rd AFODEPORTE 86 (3) 29 (3) 115 15:21:37
4th NATATORES ILUMINATI - FUNDIO 70 (4) 27 (4) 97 14:32:39
5th DESTINO ITACA 68 (5) 23 (5) 91 15:40:38